Consultancy volgen bij Koromiro stimuleert je innerlijk leider- en ondernemerschap.

Consultancy is een essentieel onderdeel van je professionele groei. Door middel van het inzicht verwerven in je eigen functioneren ontdek je de mogelijkheden om je innerlijk leider- en ondernemerschap te stimuleren. Zodoende ontwikkel je meer draag- en veerkracht om je vakbekwaamheid optimaal te benutten.

Op dezelfde wijze heb ik dit al doende geleerd tijdens mijn opgebouwde expertise als zelfstandige van 1993 tot nu. Via een regelmatige wisselwerking van adviesverlening tussen collega’s stimuleer je elkaar bovendien om naar hartenlust te gaan creëren, wat ook weer je motivatie ten goede komt. Bovendien vergroot het fundament waarop je carrière verder wordt opgebouwd.

Beroep doen op Consultancy bij Koromiro is mogelijk in de vorm van informatie-uitwisseling, adviesverlening, mentoring, inter- en supervisie. Hierdoor kunnen startende ondernemers en dienstverleners vanaf het begin van hun carrière zowel innerlijke- als interpersoonlijke vragen en onzekerheden aanpakken. Maar ook ervaren collega’s kunnen permanent leren van elkaars vraagstukken, problemen en aanpak op basis van dagelijkse praktijkcases.

Je wordt bewuster van je eigen werkstijl, zodat je relevante hulpbronnen en mogelijkheden optimaal kan benutten en doelen efficiënter realiseren. Bovendien stimuleer je elkaars competenties en wordt een sfeer van collegiale verbondenheid versterkt.

Als volgt enkele projecten waaraan Koromiro heeft meegewerkt:
 • ‘Postgraduaatsopleiding voor specialisatie bemiddeling in de laatste levensfase en bij het levenseinde’ in samenwerking met ConnFinity vzw (van 2017 tot op heden). Dit postgraduaat kan sedert 2019 gevolgd worden in de Vives Hogeschool op Campus Zuid Kortrijk
 • ‘ConnFinity’ vzw (bemiddeling-, opleiding- en kenniscenter) ‘Bemiddeling tijdens de laatste levensfase en bij levenseindesituaties’ (van 2015 tot op heden)
 • Concept- en Procesbegeleiding in de filmwereld van Annini (van 2015 tot op heden)
 • ‘Adventure Therapy’ en ‘Buitenkans’, outdoor begeleidingsconcepten voor jongeren met Nature vzw (van 2014 tot 2016)
 • Co-Creating diverse interne concepten en functies alsook teamevenementen en officemanagement. Het verlenen van persoonlijke en communicatieve coaching, team- en procesbegeleiding voor leiderschapsontwikkeling bij Konsilanto cvba (van 1988 tot 2015)
 • Ontwikkelen van ‘Persoonlijk en familiaal begeleidingstraject voor zwangere vrouwen en hun partners’ op basis van KG Hypnobirthing met BSerene (2014)
 • Kinderboeken tot leven brengen in een ontwikkelingsgericht interactiespel met Heidi Delen, auteur van de Caranella boekenreeks (2008 – 2009)
Koromiro gelooft in de meerwaarde van een multidisciplinaire samenwerking, vandaar deze Inspirerende Verbindingen:
 • Uw Bemiddelaars‘, netwerk van erkende bemiddelaars over heel Vlaanderen (lid van 2019 en bestuurslid van 2020 tot heden)
 • ‘Platvorm voor Moderators Cognitio Scan Methode’ , i.s.m. Arcturus (lid van 2017 tot en met 2019)
 • ConnFinity vzw’, bemiddeling-, opleiding- en kenniscenter voor ‘Bemiddeling gedurende de laatste levensfase en bij levenseinde situaties (stichtend bestuurslid van 2015 tot heden)
 • Federale Bemiddelingscommissie’, beroepscommissie voor erkende bemiddelaars (lid van 2015 tot op heden)
 • Platvorm voor Loopbaanbegeleiding met Erkende Loopbaancheques van VDAB’, in samenwerking met erkend loopbaancentrum Arcturus (lid van 2015 tot heden)
 • Algemene Vergadering voor Nature vzw, outdoor begeleidingsconcepten voor jongeren (lid van 2014 tot en met 2019)
 • Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (lid van 1993 tot en met 2003)
Inspirerende Vorming