Gezin- en familiebegeleiding

Als een familielid zich niet goed voelt, kan dit effect hebben op het gezinsleven en na verloop van tijd zelfs op de hele familie. Het kan voldoende zijn om hiervoor individueel een begeleiding op te starten, maar soms is het aangewezen om de situatie vanuit het systeem van het gezin of de familie te bekijken.

Dit kan zinvol zijn bij: herhaaldelijk optredende misverstanden die zich ophopen tot conflicten of ruzies die niet opgelost geraken, voortdurende spanningen, gebrek aan communicatie of moeilijk kunnen communiceren met elkaar, onverwerkte emoties en verstoorde relaties tussen gezin- en familieleden. Zulke spanningen kunnen leiden tot onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, depressie, opgekropte woede, gevoel van onmacht, stress en moeilijkheden in relaties.

Bij gezin- of familiebegeleiding staan de onderlinge relaties, thema’s en de manier van communiceren centraal. Je gaat samen op zoek naar patronen, situaties en interacties die leven binnen het systeem van het gezin en de familie. Vervolgens wordt er gekeken naar het effect ervan op persoonlijke emoties, ervaringen, reacties en de behoeften die hieruit ontstaan.

Nadat je alles voor jezelf voldoende op een rijtje hebt gezet, kan je ervoor kiezen om met je familie in gesprek te gaan via coaching of bemiddeling. Op deze manier ontwikkelen zich nieuwe inzichten met een verruimende visie op problemen, jezelf en de ander, waardoor er op een andere manier met elkaar en de situatie kan omgegaan worden.

Beide opties hebben als doel om de dialoog tussen beiden betrokkenen (terug) op gang te brengen in een veilige omgeving en met de gepaste ondersteuning. Dit soort gesprekken tussen familieleden verbetert de onderlinge communicatie, werkt verhelderend en bevrijdend waardoor het mogelijk wordt banden te (her-) creëren, versterken en zaken uit het verleden te kunnen afronden. Soms betekent dit respectvol en constructief leren omgaan met afscheid.

Koromiro werkt in het kader van gezin- en familiebegeleiding zowel met kerngezinnen, eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen als pleeg- en adoptiegezinnen.

Zowel Koromiro als Steunpunt Adoptie vzw zijn met het oog op een multidisciplinaire ondersteuning steeds bereid tot een inspirerende wissel- en samenwerking.

Familiale Coaching
Familiale Bemiddeling
Inspirerende Vorming