Familiale coaching geeft zuurstof en evenwicht

Bij een gezin- en familiecoaching hoeft niet steeds iedereen op elke sessie aanwezig te zijn. Toch is het een meerwaarde om samen aan tafel te zitten. Een escalatie van familiale problemen werkt immers verstikkend op alle betrokkenen en ook op de omringende familieleden. Samen onderzoeken en helderheid scheppen, geeft iedereen de kans om nu mee te groeien met de actuele situatie en de verdere ontwikkeling ervan. Zo’n een gezamenlijke reflectie brengt al snel een positieve verandering teweeg. Een familiale coaching biedt namelijk de nodige ondersteuning in het moment en omvat tegelijkertijd een gepersonaliseerde minitraining afgestemd op jullie gezin en familie. Tijdens het intakegesprek stippelen we in overleg een aansluitend coachingstraject uit. Bewust aan de slag gaan met de verworven inzichten en tools bevordert al snel ook de communicatie thuis.

In de beste families duiken er al wel eens problemen op en dat hoeft niet per se schadelijk te zijn. Aanslepende spanningen, ergernissen en escalerende conflicten die na verloop van tijd als onoverkomelijk gezien worden, veroorzaken zowel emotionele als fysieke breuken. Ook na verlieservaringen is het soms ontzettend moeilijk om de draad weer op te pikken. De visie en vorm van het ouderschap vraagt op zo’n momenten om vernieuwing. Zulke ervaringen brengen dikwijls een verschuiving teweeg in de bredere familiedynamiek, waardoor familieleden plots de rol van anderen overnemen. Een voorbeeld hiervan is een kind dat een ouderrol opneemt.

Familiale coaching met communicatiebegeleiding

Mensen die vragen en bekommernissen hebben omtrent hun welzijn, de zingeving en kwaliteitsbeleving binnen familiesituaties zijn welkom in het Koromiro Huis. Het is mogelijk om heel wat relatie-, gezin- en familieproblemen via begeleiding en coaching aan te pakken. Hierbij heeft het Koromiro concept veel aandacht voor de individuele en familiale communicatiestijl. Vanuit beide percepties zal dan ook feedback gegeven worden omtrent vastgeroeste patronen en valkuilen die spanningen en miscommunicaties momenteel in stand houden. Koromiro stimuleert Inspirerende Vorming door gezinnen en families bewust te maken van de groeimogelijkheden in hun ontwikkelingsproces. Dit omvat een minitraining over het voeren van een constructieve communicatie en dit op maat van jouw familie. De bedoeling hiervan is om een duurzame, integere en respectvolle communicatie en interactie tot stand te brengen.

Begeleiding met aandacht voor het systeem en het proces

Ook al staat de ondersteuning van een familielid voorop, Koromiro heeft ook aandacht voor de omringende mensen en de tijd die iedereen nodig heeft om meer draag- en veerkracht te ontwikkelen.  Soms worden familieleden ongewild geconfronteerd met pijnlijke en voldongen feiten. Zoals bijvoorbeeld bij een echtscheiding waar een partner zich abrupt losmaakt van de oorspronkelijke gezinssituatie. Ook plotse en ernstige veranderingen in gezondheid of in de loopbaan schudden het familiaal leven heftig door elkaar. Hoe onverwachter het gegeven, hoe groter de impact ervan op de omgeving. Afhankelijk van het tijdsverloop van een situatie en de fase waarin het conflict zich bevindt, heeft dit ook een invloed op de persoonlijke beleving ervan. Wat vervolgens een effect heeft op ieders communicatie en gedrag. Langdurige familieruzies met vastgeroeste patronen leiden tot een escalatie van de conflictgraad.

Een bewustwording van die vastgeroeste interactie- en communicatiepatronen is een eerste sleutel om deze te doorbreken en om verandering teweeg te brengen. Mensen die aan relatie-onderzoek doen en samen een vernieuwde periode ingaan of familieleden die beter willen leren omgaan met intensieve zorgaspecten zijn welkom in de huiselijke geborgenheid van Koromiro.

Zowel in relatie met elkaar als bij het besluit om elkaars wegen te scheiden, nodigt elke menselijke interactie uit tot een blijvend proces in ontdekken, bewust worden, ontwikkelen en balanceren.

Gezincoaching Familiecoaching Familiale Coaching Koromiro