Begeleiding in een organisatie of team

Als organisatie- of teamleider wil je dat alle personen het maximum van hun vermogen aanspreken om als team optimaal te presteren. Je hebt hier wellicht een verscheidenheid aan deskundigen voor verzameld, die enerzijds autonoom kunnen werken en elkaar anderzijds kunnen bijstaan in het realiseren van de organisatiedoelstellingen. Wanneer de capaciteit van je teamleden resoneren met de vereiste kennis en vaardigheden van een positie in de organisatie, heb je het fundament gelegd voor een resultaatgericht, werkend team. Met teambegeleiding kan je nog een extra dimensie aan je team toevoegen, die ook de organisatie ten goede komt.

Met het oog op een groeiende productiviteit heb je naast een ‘werkend’ team echter ook een ‘samenwerkend’ team nodig. Een efficiënte samenwerking wordt gestimuleerd binnen een open werkklimaat waarin elk teamlid zich goed in zijn vel voelt en waarin een heldere en ontwikkelingsgerichte communicatie kan gevoerd worden.

Koromiro biedt Team Coaching en Moderating Development aan voor startende teams alsook voor reeds langer gevormde teams die zich wensen te herbronnen omtrent het constructief omgaan met veranderingen, ontwikkelingen, uitdagingen, spanningen, conflicten en crisissituaties. Hierbij wordt aandacht geschonken aan het welzijn van zowel het team als de leden die er deel vanuit maken, hun ontwikkelingsgerichte communicatie en samenwerking.

Team Coaching
Conflicthantering
Inspirerende Vorming