Zet je team in zijn kracht

Teamcoaching ondersteunt groepen in hun ontwikkelingsproces, maar ook op momenten van interne of externe crisis. Al dan niet uitgesproken conflicten, ontevredenheid, spanningen en frequente of langdurige afwezigheden hebben zowel een weerslag op de onderlinge interacties als op de productiviteit van het team.

Om het team als geheel beter te laten functioneren, wordt er onder meer gewerkt aan de onderlinge samenwerking en verhoudingen, de communicatie en het efficiënter leren omgaan met belangentegenstellingen, het verduidelijken van ieders verantwoordelijkheid en het stimuleren van innerlijk leider- en ondernemerschap. Wanneer er kwesties optreden waarbij de communicatie moeizaam blijft verlopen, kan bemiddeling een extra dimensie bieden om door te groeien naar een ontwikkelingsgerichte samenwerking.

Veranderingsprocessen maken onvermijdelijk deel uit van de ontwikkeling in organisaties en deze hoeven niet per se een probleem te vormen. Ze kunnen weldegelijk constructief, duurzaam en succesvol zijn. Met aandacht voor de menselijke factor binnen een organisatie treedt Koromiro op als team moderator en facilitator ter stimulatie van een open, creatief en verbindend werkklimaat waar gewenste doelen in teamverband kunnen verwezenlijkt worden.

Koromiro teamcoaching moderating