Relaties optimaliseren door koppel-, gezin- en familiebegeleiding

Als een familielid zich niet goed voelt door persoonlijke omstandigheden dan heeft dit een directe impact op de partnerrelatie en het gezinsleven. De bredere familiekring lijdt mee onder onbesproken spanningen of openlijke conflicten tussen familieleden. Een individuele begeleiding opstarten, is alvast een constructieve eerste stap naar verandering. Relatiecoaching biedt aan beide partners hulp voor het duidelijk en constructief omgaan en communiceren met elkaar. Het is echter aangewezen om samen de situatie vanuit het systeem van het gezin of de familie te bekijken. Op deze manier kan er al snel verandering gebracht worden in pijnlijke situaties en discussies.

Koromiro werkt in het kader van gezin- en familiebegeleiding zowel met kerngezinnen, eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen als pleeg- en adoptiegezinnen. Ook gezinnen die momenteel door een scheiding gaan of deze net achter de rug hebben, kunnen hier terecht voor familiebegeleiding.

Zowel Koromiro als Steunpunt Adoptie vzw zijn met het oog op een multidisciplinaire ondersteuning steeds bereid tot een inspirerende wissel- en samenwerking.

Familiale coaching geeft zuurstof en evenwicht

Een familiale coaching biedt de nodige ondersteuning in het moment en omvat tegelijkertijd een gepersonaliseerde minitraining afgestemd op jullie gezin en familie. Samen onderzoeken en helderheid scheppen, geeft iedereen de kans om mee te groeien met de actuele situatie en de verdere ontwikkeling ervan. Zo’n gezamenlijke reflectie brengt al snel een positieve verandering teweeg bij problemen die op dit moment onoverkomelijk lijken. Tijdens het intakegesprek stippelen we in overleg een aansluitend coachtraject uit. Bewust aan de slag gaan met de verworven inzichten en tools bevordert al snel de communicatie thuis, waardoor er terug luchtiger met elkaar wordt omgegaan en er meer stabiliteit komt in de familiedynamiek.

Extra aandacht voor de manier van communiceren

Het voeren van een constructieve communicatie maakt voor elke betrokkene een wereld van verschil. Er gaat dus zowel aandacht naar de individuele als familiale communicatiestijl. Vanuit beide percepties zal dan ook feedback gegeven worden omtrent vastgeroeste patronen en valkuilen die spanningen en miscommunicaties momenteel in stand houden. Het bewust worden van deze vastgeroeste interactie- en communicatiepatronen is een eerste sleutel om deze te doorbreken en om een positieve verandering teweeg te brengen.

Familiale bemiddeling doorbreekt conflictsituaties en maakt gevoelige thema’s bespreekbaar

De methodiek van familiale bemiddeling maakt het voor gezin- en familieleden mogelijk om zelf tot afspraken te komen waar ze samen achterstaan. De bemiddelaar waakt als neutrale partij over de veiligheid en biedt elke betrokkene de ruimte om te spreken. Meer informatie over familiale bemiddeling vindt u hier.

Gezincoaching Familiecoaching Familiale Coaching Koromiro