Draag als team het hart op de tong

Conflicten maken deel uit van interacties tussen mensen, ook tijdens het werk en ze hoeven niet per se schadelijk te zijn. In een open en communicatief klimaat dragen ze namelijk bij tot bewustwording, optimalisatie, vernieuwing en groei. Conflicthantering en bemiddeling werkt opbouwend bij aanslepende conflict- en crisissituaties. De veelzijdigheid van communicatie durven toelaten in groepen en deze begeleiden brengt ontwikkelingsgerichte processen tot stand voor teams die ervoor kiezen om zelf hun conflict op te lossen.

De mediator waakt als onpartijdige over het procesverloop en geeft ruimte aan ieders waarheid en emotionele beleving door het onderling gesprek op gang te brengen. Hierbij worden misverstanden uitgeklaard en gaat men terug naar de essentie van de werkrelatie. Doordat teamleden elkaar motiveren om heldere standpunten te brengen, ontstaat er een open en communicatieve werkhouding.

Elke gesprekspartner krijgt de kans om persoonlijke belangen en noden te uiten, terwijl de andere persoon luistert. Vervolgens zal de mediator op zoek gaan naar dieperliggende wensen en behoeften. Via dit proces komen mensen tot afspraken waarin ze zich beiden vinden.

Conflicthantering en bemiddeling bieden meerdere voordelen voor je team:

  • het bevordert een open communicatie;
  • het geeft duidelijkheid over ieders taak en verantwoordelijk;
  • het krijgt een stabielere bedrijfsstructuur;
  • het versterkt de bedrijfscultuur;
  • er groeit een onderling vertrouwen.

Hierdoor stimuleer je een productieve samenwerking met een voelbaar resultaat voor heel de organisatie.

Koromiro coaching teamcoaching conflicthantering & bemiddeling