De naam en de missie

De naam, Koromiro, vindt zijn oorsprong in het Esperanto en is een samenstelling van Koro (hart) en Miro (spiegel). Net zoals deze taal wil Koromiro bruggen bouwen tussen mensen op basis van een gelijkwaardige verbinding. Een dynamische en evenwichtige uitwisseling begint bij een constructieve band en communicatie met jezelf.

Koromiro wenst iedereen vanuit integriteit een respectvolle en ontwikkelingsgerichte wisselwerking toe in contact met anderen. Zodoende halen we het beste uit onszelf en elkaar en ervaren we meer voldoening in ons leven en werk.

Visie

Jouw unieke schoonheid en kracht resoneert in de eenvoud van Zijn. Daar waar dromen durven gedroomd worden, ontstaat zelfontwikkeling. En doordat je dromen werkelijkheid worden, begint een proces van zelfverwezenlijking. Vanuit bewustwording en zorgzaamheid voor jezelf en je omgeving ontstaat de opportuniteit om je contact met anderen te optimaliseren.

“Bless your Heart, Body and Soul. They are your Home. And Home is where your Story begins.” -‘Blessings’ 2003 – Ilse Van Roosbroeck

Wat doet Koromiro?

Met respect voor jouw eigenheid gaan we samen op zoek naar de verbindende sleutel tussen jou en je omgeving. Zowel binnen een familiale kring als in een professionele context streeft Koromiro naar het optimaliseren van de kwaliteitsbeleving in je relaties.

Mensen die zich goed in hun vel voelen en zich bewust zijn van hun competenties staan optimaal in hun kracht. Door vervolgens expressie te geven aan je innerlijk leiderschap creëer je kansen om jezelf en elkaar te ontmoeten. In wisselwerking met een familie, organisatie en samenleving kan je elkaar verder inspireren en stimuleren. Dit maakt het mogelijk om te genieten van de grote en kleine dingen in het leven.

Waar jij een uitdaging ervaart in het contact maken en communiceren met anderen, gaan we samen aan de slag met je persoonlijke ontwikkeling en communicatieve vaardigheden. Naast het aanbod van coaching kan je bij conflictueuze situaties ook beroep doen op bemiddeling. Kortom, Koromiro helpt je om wat momenteel niet vanzelfsprekend lijkt, bespreekbaar te maken. Wil je groeien in leiderschapsontwikkeling en je communicatieve mogelijkheden versterken? Dan biedt Koromiro hiervoor workshops, trainingen en vormingen aan.

Werkwijze

Met het oog op een respectvolle en ongestoorde aandacht voor iedere bezoeker werkt Koromiro enkel op afspraak.

Voor de andere activiteiten van Koromiro kan je het ‘open aanbod’ op de kalender ontdekken of kunnen ‘projecten in opdracht’ aansluitend op de specifieke vraag van jouw familie, vereniging of organisatie gerealiseerd worden. Voel je van harte welkom om je hierover verder te informeren via info@koromiro.be

De authentieke werkwijze binnen Koromiro beoogt een bagage en bekwaamheid in het doelgericht, praktisch en veelzijdig kunnen omgaan met verscheidene levensaspecten. Dit resulteert in meer draag- en veerkracht. De specifieke werkwijze vertrekt vanuit een warm hart voor mensen en respect voor jouw persoonlijke competenties.

Elke werkvorm wordt voorafgegaan door een intakegesprek. Hierdoor kunnen we samen een persoonlijk aansluitende structuur uitzetten in functie van je beoogde doelstellingen. In overleg bepalen we eveneens het tijdskader en de frequentie van onze ontmoetingen.

Honoraria aan particulieren zijn inclusief 21% btw, met uitzondering van de prestaties voor familiale bemiddeling aangezien deze niet onderworpen zijn aan btw door artikel 44 § 2,5 WBTW. Op de offertes en facturatie aan organisaties staat een overzicht vermeld van de honoraria enerzijds exclusief en anderzijds inclusief 21% btw.

Lees ook de Algemene Voorwaarden van Koromiro.