Over Koromiro missie Ilse Van Roosbroeck
Over Ilse Van Roosbroeck

Wat is Koromiro?

Koromiro is een begeleidingsconcept dat groeiprocessen stimuleert in ‘persoonlijke ontwikkeling, familiale/professionele interacties en communicatie’. De fundamentele drijfveer van waaruit Koromiro wordt vormgegeven is een levenshouding, waarbij ‘integer, persoonsgericht en duurzaam communiceren’ centraal staat om de kwaliteit van onze relaties te verbeteren.

In het ‘Koromiro Huis’ kan je als individu of groep binnen een warme en geborgen sfeer beroep doen op coaching/counseling, bemiddeling, relaxatietherapie en inspirerende vorming. Daarnaast biedt Koromiro ook de mogelijkheid tot het deelnemen aan consultancy, lezingen, workshops en opleidingen.

De naam ‘Koromiro’ vindt zijn oorsprong in Esperanto en is een samenstelling van Koro (Hart) en Miro (Spiegel). Net zoals het doel van Esperanto kan ook Koromiro zich vinden in het nastreven van gelijkwaardigheid en verbondenheid.

Missie

Met Koromiro wil ik enerzijds mensen in contact met zichzelf, hun omgeving en de natuur bewust maken van hun mogelijkheden om met zichzelf en anderen om te gaan en hen stimuleren om daarin ten volle open te bloeien. Anderzijds begeleid ik jullie bij het weer bespreekbaar maken van wat op dit moment niet zo vanzelfsprekend lijkt.

Vanuit een bewustwording van onze denkstijlen, attitudes, communicatie, waarden en normen leren we steeds efficiënter om te gaan met verscheidene levensaspecten. Zo kan je vorm, richting en zin aan je leven geven en de relaties met je omgeving optimaliseren.

Door je een spiegel aan te reiken over wat er in de kern van je hart leeft, nodig ik je uit om je persoonlijke mogelijkheden te exploreren en je authentieke kwaliteiten te (h)erkennen zodat je op een comfortabele manier kan thuiskomen bij jezelf. Een heldere verbinding met jezelf, maakt het immers ook mogelijk om je dieper te verbinden met anderen.

Mensen die zich goed voelen in hun vel nemen bewust, respectvol en gepassioneerd hun plaats in binnen het systeem van een familie, organisatie en samenleving, waardoor ze kunnen genieten van de grote en kleine dagelijkse dingen in het leven.

Zodoende kunnen we onszelf en elkaar inspireren en stimuleren in het ontwikkelen van meer draag- en veerkracht,  wat de kwaliteitsbeleving en dynamiek van ons en het leven vergroot.

Visie

Jouw unieke schoonheid en kracht resoneert in de eenvoud van zijn. Daar waar dromen durven gedroomd worden, ontstaat zelfontwikkeling en daar waar je dromen werkelijkheid worden, begint zelfverwezenlijking.

“Bless your Heart, Body and Soul. They are your Home. And Home is where your Story begins.” -‘Blessings’ 2003 – Ilse Van Roosbroeck

Werkwijze

Met het oog op een respectvolle en ongestoorde aandacht voor iedere bezoeker werkt het Koromiro Huis enkel op afspraak.

Voor de andere activiteiten van Koromiro kan je het ‘open aanbod’ op de kalender ontdekken of kunnen ‘projecten in opdracht’ aansluitend op de specifieke vraag van jouw familie, vereniging of organisatie gerealiseerd worden. Voel je van harte welkom om je hierover verder te informeren via info@koromiro.be

De authentieke werkwijze binnen Koromiro beoogt een bagage en bekwaamheid in het doelgericht, praktisch en veelzijdig kunnen omgaan met verscheidene levensaspecten. Dit resulteert in meer draag- en veerkracht. Deze specifieke werkwijze vertrekt vanuit een warm hart voor mensen en respect voor jouw persoonlijke competenties.

Elke werkvorm wordt voorafgegaan door een intakegesprek. Hierdoor kunnen we samen een persoonlijk aansluitende structuur uitzetten in functie van je beoogde doelstellingen. In overleg bepalen we eveneens het tijdskader en de frequentie van onze ontmoetingen.

Honoraria aan particulieren zijn inclusief 21% btw, met uitzondering van de prestaties voor familiale bemiddeling aangezien deze niet onderworpen zijn aan btw door artikel 44 § 2,5 WBTW. Op de offertes en facturatie aan organisaties staat een overzicht van de honoraria exclusief en vervolgens inclusief 21% btw.

Lees ook de Algemene Voorwaarden van Koromiro.