Met familiale bemiddeling kies je ervoor om zelf conflictsituaties aan te pakken

Familiale bemiddeling omvat een specifieke werkwijze om conflictsituaties binnen een gezin of bredere familiekring op een respectvolle manier met elkaar op te lossen. Je kan hiermee langdurige en dure juridische procedures voorkomen.

De bemiddelaar biedt als onpartijdige aanwezige een respectvol en veilig kader. Hierin nemen betrokkenen vrijwillig en op eigen initiatief de ruimte en tijd  om hun conflictsituatie onderling bespreekbaar te maken. De bemiddelaar waakt tijdens hun conversatie over het procesverloop van de bemiddeling en geeft vanuit een meerzijdige bekommernis ruimte aan ieders visie en emotionele beleving. Door concreet het onderling gesprek op gang te brengen en alle betrokkenen te stimuleren in een heldere communicatie, kunnen de betrokkenen dan zelf mogelijkheden onderzoeken om oplossingsgericht met de huidige kwestie om te gaan.

Koromiro is gespecialiseerd in Familiale Zaken en legt de focus op de kwaliteitsbeleving van de onderlinge relaties. Dit betekent concreet het bemiddelen van emotionele en relationele kwesties. Zowel relatie-, scheiding-, familie- en ouder-kind bemiddeling komt aan bod, om onder meer specifieke afspraken te maken over verblijfsregeling en -omgang.

Door de erkenning bij de Federale Bemiddelingscommissie kan desgewenst het bekomen bemiddelingsakkoord in de Familierechtbank gehomologeerd worden.

Tot slot heeft Koromiro ook aandacht voor ‘familiale bemiddeling in de laatste levensfase en bij levenseinde situaties’ en dit in nauwe samenwerking met ConnFinity vzw.

Familiale bemiddeling Koromiro EOT ConnFinity laatste levensfase en levenseinde situaties