Professioneel verbinden vanuit menselijkheid versterkt de samenwerking en veerkracht in je team

Aandacht voor menselijkheid in teams zorgt ervoor dat leden zich welkom voelen met hun sterktes, leerpunten en bekommernissen. Door hierover te reflecteren en communiceren blijf je als team op elkaar afgestemd vanuit een oprechte betrokkenheid. Er ontstaat een veilige bedding om professioneel te verbinden vanuit menselijkheid. Dit versterkt de samenwerking en veerkracht in je team.

Bouw aan welzijn en veerkracht door zowel de mens als de expert te waarderen

Door zowel aandacht te besteden aan iemands expertise als aan de mens die er vorm aan geeft, ervaren je collega’s dat er op elkaar kan gerekend worden en dat iedereen de moeite waard wordt  gevonden. Het wederzijds vertrouwen groeit en tegelijkertijd is het een stimulans voor zelfvertrouwen. Je collega’s durven zich meer te tonen en ze zijn bereid om meer te exploreren en sneller expertise te delen. Je wakkert zo een actieve en proactieve dynamiek aan in het team.

Blog - Professioneel verbinden vanuit menselijkheid versterkt de samenwerking en veerkracht in je team

Collega’s die zich goed in hun vel voelen en waardering ervaren, vertonen meer doorzettingsvermogen en flexibiliteit om problemen op te lossen. Deze personen gaan beter om met stress en zijn in staat zich aan te passen aan een nieuwe situatie. Tegelijkertijd ontwikkelt ook het inlevingsvermogen, waardoor collega’s proberen anderen beter te begrijpen en te helpen.

Sensitief responsief gedrag als sleutel om professioneel te verbinden vanuit menselijkheid

Sensitief responsief gedrag is het passend reageren op de signalen van de ander, afgestemd op de collega en de situatie. Op deze manier versterk je zowel de sociale als professionele samenhang in het team.

Door de signalen van je collega op te merken en ervoor open te staan om deze beter te begrijpen, kan je er op een warme en ondersteunende manier mee omgaan. Je menselijk verbonden voelen binnen een professionele context creëert een fundament voor geborgenheid en tegelijkertijd stimuleer je elkaar om verder te ontwikkelen.

Wie zich goed voelt in de groep en gedragen voelt door de collega’s zal meer gemotiveerd zijn om eigen verantwoordelijkheden op te nemen, anderen bij te staan, inzet te tonen en open te communiceren. Ook de samenwerking in het team wordt hierdoor intenser, constructiever en de veerkracht vergroot. Door de groeiende veerkracht worden zowel de individuen als het team meer stressbestendig en kunnen ze zich staande houden bij tegenslagen of in moeilijke periodes.

Professioneel verbinden vanuit menselijkheid versterkt zowel de samenwerking als de veerkracht in je team. Het is belangrijk dat teamleden zich gewaardeerd voelen in hun expertise en dat ze zich zowel met hun sterktes, leerpunten als bekommernissen welkom voelen in het team. Dit heb je nodig om je goed te voelen in de groep en om je plek te durven innemen. Door een passende emotionele en professionele steun, ervaren collega’s geborgenheid, betrokkenheid en ruimte om te ontwikkelen. Dit werkt motiverend en uitnodigend om meer inzet te tonen zodat het team efficiënter samenwerkt en op een constructieve manier zaken realiseert.