De cirkel als versterker van communicatie en connectie

De cirkel is het symbool voor eenheid en verbinding. Als mensen samenkomen in een cirkel versterken ze de kracht van hun communicatie en connectie, omdat een cirkel geen begin en einde heeft. De energie die onderling ontstaat, kan oneindig blijven circuleren en dat geeft een gevoel van veiligheid en verbinding.

Samenzitten in een cirkel is een universeel gebruik

Kinderen doen het van nature tijdens hun spelmomenten in groep, volwassenen herontdekken het zowel in hun sociaal als professioneel leven. Een kring vormen is een universele vorm van eenheid, gelijkwaardigheid en verbinding die in verschillende culturen ingeburgerd is. In een cirkel is de energie anders, je bent elkaars gelijke en je voelt je er makkelijker gezien en gehoord omdat je elkaar vlot kan aankijken en aanspreken.

De cirkel als versterker van communicatie en connectie - Blog - Koromiro

Communicatie en connectie in één

Iedereen wil ruimte voor eigenheid en tegelijkertijd vinden we het belangrijk om ons verbonden te voelen. Mensen zijn sociale wezens die naast communicatie ook behoefte hebben aan connectie. Samenhorigheid is een belangrijke factor die bijdraagt aan ons gevoel van geluk.

Communiceren en connecteren wordt extra krachtig in een cirkel door de geborgen dynamiek waarin iedereen zich gelijkwaardig kan voelen. Via de onderlinge communicatie wisselen we gedachten en informatie uit en tegelijkertijd connecteren we door een uitwisseling van onze gevoelens en menselijkheid.

Wil je het gebruik van een cirkel doelbewust inzetten in groepen? Dan kunnen volgende aspecten hierbij ondersteunend werken:

  • Maak de cirkel niet groot: gemiddeld zeven mensen zijn voldoende om voor iedereen comfortabele zitplaatsen te creëren. Dit is belangrijk om een gemiddeld spreekvolume te kunnen aanhouden. Hoe groter de cirkel, hoe luider je moet praten om elkaar te verstaan.
  • Richt je cirkel in naargelang de doelstelling die je voor ogen hebt. Plaats bijvoorbeeld stoelen voor een vergadering of zitkussentjes voor een meditatie. Kies bewust of er al dan niet in het midden nog bijvoorbeeld een tafel komt.
  • Telefoons gaan uit en ook andere mogelijke afleidingen en stoorzenders worden niet meegenomen in de cirkel. Zo bevorder je een aandacht in het hier en nu.
  • Spreek met de deelnemers af dat als het kringgesprek eenmaal begonnen is, niemand de cirkel meer mag verlaten of binnentreden anders wordt de dynamiek verbroken. Las een duidelijke pauze in mocht dit toch nodig zijn. Zo blijft het tempo tussen de deelnemers op elkaar afgestemd en blijft iedereen gefocust.
  • Maak een duidelijke afspraak met de deelnemers over wie de leiding zal nemen. Zo kan je een duidelijke start nemen en afronden. Dit bevordert ook het verloop tijdens het kringgesprek.
  • Open het kringgesprek met de afspraak dat er respectvol gesproken wordt en dat er zonder oordeel naar elkaar geluisterd wordt.
  • Met zorg voor veiligheid en geborgenheid spreek je best ook af dat wat besproken wordt in de cirkel, met respect bij de mensen in de cirkel blijft. Wie even niets te zeggen heeft, blijft als luisteraar een waardevolle aanwezige en betrokkene.
  • Geef iedere deelnemer de ruimte en vrijheid om een beurt over te slaan, een ongedwongen sfeer bevordert namelijk ieders betrokkenheid. Op deze manier ontstaat er een evenwichtige wisselwerking en natuurlijke flow van spreken en luisteren.
  • Sluit het kringgesprek af met een duidelijke afronding, wat een overzichtelijke samenvatting kan zijn en een woord van dankbaarheid voor ieders tijd en bijdrage.

Een cirkel versterkt de kracht van de communicatie en connectie. Je kan elkaar aankijken en je bent werkelijk op elkaar gericht. Dit vergroot het vertrouwensaspect. Er is bovendien geen hiërarchie, je ontmoet elkaar als gelijken in een geborgen sfeer, waardoor iedereen zich gezien en gehoord voelt. Het samenzitten in een cirkel werkt verbindend, zet aan tot meer betrokkenheid en het verdiepen van een evenwichtig groepsgesprek.