Het is nooit te laat om de kroon op je werk te zetten met loopbaanbegeleiding

Loopbaanbegeleiding is een specifiek onderdeel van Persoonlijke Coaching.

Binnen dit ontwikkelingsgericht proces gaat het specifiek over het verkennen van je loopbaan, het bewust worden van je passies –  waarden –  competenties en de daaruit vloeiende loopbaanmogelijkheden. Ongeacht dat loopbaanbegeleiding een vaststaande structuur kent omtrent professioneel gerelateerde thema’s en het uitwerken van je Persoonlijk Ontwikkeling Plan (POP), kan de grens met een persoonlijke coaching dun zijn.

Binnen de visie van Koromiro wordt er bijkomend aandacht besteed aan het bewust maken van je toegevoegde waarde binnen werkrelaties en word je gestimuleerd om deze te laten zien. Je oorspronkelijke loopbaanvraag maakt deel uit van een gepersonaliseerd coaching- of ontwikkelingstraject, waarbij je meer inzichten verwerft omtrent je persoonlijk en professioneel potentieel.

Koromiro loopbaanbegeleiding Arcturus vzw VDAB loopbaancheques