Koromiro behoudt zich het recht voor om ten allen tijden onderstaande Algemene Voorwaarden te kunnen aanpassen en actualiseren.

Het eerste contact, waarbij u al dan niet telefonisch informeert over de praktische werking beschouwt Koromiro als een gratis kennismakingsgesprek.

Elke bestelde werkvorm wordt voorafgegaan door een betalend intakegesprek, aangezien dit de eerste fundamentele stap is in uw begeleiding. Hierdoor kunnen we namelijk samen een persoonlijk aansluitende structuur uitzetten in functie van de beoogde doelstellingen. In overleg bepalen we eveneens de data, het tijdskader en de frequentie van onze ontmoetingen. U ontvangt bovendien een exemplaar van de als volgt vermelde Algemene Voorwaarden van Koromiro.

Algemene voorwaarden voor de dienstverleningen

Inschrijving

Uw inschrijving is geldig en definitief zodra we in overleg telefonisch, per e-mail of tijdens het kennismakingsgesprek een concrete datum, het tijdstip en het tijdskader hebben vastgelegd. Dit tijdstip is het aanvangsuur van de afspraak.

Betaling

Het volledige bedrag is betaalbaar binnen de vermelde termijn op de factuur. Gelieve steeds het factuurnummer bij uw betaling te vermelden.

Bij wanbetaling blijft het volledige bedrag verschuldigd en treedt er bovendien een boeteclausule van 10% in werking met een bijkomende intrest kost van 1% op het totaalbedrag per maand die overschreden wordt.

Er kan geen nieuwe sessie geboekt en opgestart worden bij een openstaand saldo.

Annulering

Vastgelegde afspraken kunnen door de deelnemer schriftelijk per e-mail of brief tot 24 u op voorhand kosteloos geannuleerd of naar een andere datum verplaatst worden. Bij een latere of geen afmelding, zal de sessie alsnog aangerekend worden.

U staat zelf in voor het correct noteren en bewaren van de overeengekomen afspraken. Twijfels en vergissingen omtrent de datum en het tijdstip kunnen niet worden ingeroepen als argument voor een annulering of weigering om het werkelijke bedrag te betalen.

Koromiro behoudt zich het recht voor om de activiteit niet te laten doorgaan ingeval van overmacht. In voorkomend geval, kan de geannuleerde activiteit kosteloos verschoven worden naar een latere, overeengekomen datum.

Algemene voorwaarden voor workshops en trainingen in het kader van Inspirerende Vorming 

Inschrijving

Uw inschrijving voor het open aanbod van workshops en trainingen is geldig en definitief zodra het registratieformulier op de website ingevuld en verzonden is of vanaf het moment u een e-mail hieromtrent hebt verzonden. Bij op maat gemaakte workshops, trainingen en opdrachten is uw goedkeuring van de offerte bindend.

Betaling

Bij uw inschrijving voor het open aanbod is het volledige bedrag betaalbaar binnen de vermelde termijn op de factuur. Bij workshops, trainingen en opdrachten op maat wordt het totaalbedrag opgesplitst in twee schijven, waarbij eveneens de vermelde betalingstermijnen op de factuur gelden. De eerste schijf van 25% is betaalbaar bij goedkeuring van de offerte en de tweede schijf van 75% is betaalbaar op de datum van de dienstverlening. Indien anders in overleg wordt overeengekomen, gelden ook hier de schijven en termijnen zoals vermeld op de factuur. Al deze prijzen zijn exclusief 21% btw.  Gelieve steeds het factuurnummer bij uw betaling te vermelden.

Bij wanbetaling blijft het volledige bedrag verschuldigd en treedt er bovendien een boeteclausule van 10% in werking met een bijkomende intrest kost van 1% op het totaalbedrag per maand die overschreden wordt.

Annulering

Drukfouten van prijzen, data, locatie en dergelijke in publicaties kunnen niet worden ingeroepen als argument voor een annulering of weigering om het werkelijke bedrag te betalen.

Annulering door de deelnemer is slechts mogelijk voor het open aanbod na schriftelijke melding ervan per brief of per e-mail, waarvan de ontvangst is bevestigd.

Ingeval van annulering van de inschrijving voor een inspirerende vormingsactiviteit bestaande uit maximum drie dagen, dient dit ten minste 3 weken voor de aanvang te gebeuren en is er een administratieve vergoeding verschuldigd van 50 euro (exclusief 21% btw). Bij een latere annulering, blijft het volledige bedrag verschuldigd. De deelnemer kan eventueel voorzien in vervanging, mits betaling van een vergoeding van 50 euro (exclusief 21% btw).

Ingeval van annulering van de inschrijving voor een inspirerende vormingsactiviteit bestaande uit minimum vier dagen, dient dit ten minste 6 weken voor de aanvang te gebeuren en is er een administratieve vergoeding verschuldigd van 85 euro (exclusief 21% btw). Bij een latere annulering, blijft het volledige bedrag verschuldigd. De deelnemer kan eventueel voorzien in vervanging, mits betaling van een vergoeding van 85 euro (exclusief 21% btw).

Koromiro behoudt zich het recht voor om de activiteit niet te laten doorgaan wanneer het minimum aantal deelnemers niet gehaald werd of ingeval van overmacht. In voorkomend geval, en bij het bereiken van het vereiste minimumquotum, kan de geannuleerde activiteit verschoven worden naar een latere datum. De deelnemer heeft het recht om de uitgestelde opleiding op de nieuw geplande datum te weigeren. In dat geval verbindt Koromiro zich ertoe het betaalde inschrijvingsgeld integraal terug te betalen.

Algemene voorwaarden voor workshops en trainingen in het kader van Koromiro Explorado

Koromiro (alsook Koromiro Explorado) is GEEN reisbureau. U organiseert, boekt en betaalt autonoom en rechtstreeks aan de desbetreffende reisorganisaties uw heen- en terugreis naar de geplande activiteit. U staat daarbij ook zelf in voor het in orde stellen van gewenste verzekeringen, medische vereisten en het tijdig kunnen voorleggen van de vereiste officiële documenten, geldige paspoorten en dergelijke, conform de richtlijnen van de gekozen bestemming. De samenwerking omtrent Koromiro en Koromiro Explorado betreft alleen de voorziene workshop of training.

Inschrijving

Uw inschrijving voor het open aanbod van workshops en trainingen is geldig en definitief zodra het registratieformulier op de website ingevuld en verzonden is of vanaf het moment u hieromtrent een e-mail hebt verzonden. Bij op maat gemaakte workshops, trainingen en opdrachten is uw goedkeuring van de offerte bindend.

Betaling

Het volledige bedrag is betaalbaar binnen de vermelde termijn op de factuur. Al deze prijzen zijn exclusief 21% btw. Gelieve steeds het factuurnummer bij uw betaling te vermelden.

Bij wanbetaling blijft het volledige bedrag verschuldigd en treedt er bovendien een boeteclausule van 10% in werking met een bijkomende intrest kost van 1% op het totaalbedrag per maand die overschreden wordt.

Annulering

Drukfouten van prijzen, data, locatie en dergelijke in publicaties kunnen niet worden ingeroepen als argument voor een annulering of weigering om het werkelijke bedrag te betalen.

Annulering door de deelnemer is slechts mogelijk voor het open aanbod en na schriftelijke melding ervan per brief of per e-mail, waarvan de ontvangst is bevestigd.

Ingeval van annulering van de inschrijving voor een Koromiro Explorado activiteit, dient dit ten minste 6 weken voor de aanvang te gebeuren en is er een administratieve vergoeding verschuldigd van 85 euro (exclusief 21% btw). Bij een latere annulering, blijft het volledige bedrag verschuldigd. De deelnemer kan eventueel voorzien in vervanging, mits betaling van een vergoeding van 85 euro (exclusief 21% btw).

Koromiro behoudt zich het recht voor om de activiteit niet te laten doorgaan wanneer het minimum aantal deelnemers niet gehaald werd of ingeval van overmacht. In voorkomend geval, en bij het bereiken van het vereiste minimumquotum, kan de geannuleerde activiteit verschoven worden naar een latere datum. De deelnemer heeft het recht om de uitgestelde opleiding op de nieuw geplande datum te weigeren. In dat geval verbindt Koromiro zich ertoe het betaalde inschrijvingsgeld integraal terug te betalen.