Algemene voorwaarden 

Koromiro behoudt zich het recht voor ten allen tijden onderstaande voorwaarden te kunnen aanpassen en actualiseren.

Bij een eerste contact name, heeft u het recht op een gratis kennismakingsgesprek.

Elke bestelde werkvorm wordt voorafgegaan door een betalend intakegesprek. Hierdoor kunnen we samen een persoonlijk aansluitende structuur uitzetten in functie van je beoogde doelstellingen. In overleg bepalen we eveneens het tijdskader en de frequentie van onze ontmoetingen. U ontvangt tevens een exemplaar van de als volgt vermelde Algemene Voorwaarden van Koromiro.

Algemene voorwaarden voor de dienstverleningen

Inschrijving

Uw inschrijving is geldig en definitief zodra we telefonisch, per e-mail of tijdens het kennismakingsgesprek een concrete datum en tijdstip hebben vastgelegd.

Betaling

Het volledige bedrag is betaalbaar binnen de vermelde termijn op de factuur. Gelieve steeds het factuurnummer bij uw betaling te vermelden.

Indien u zich particulier engageert tot een ‘Persoonlijk Ontwikkelingstraject’ geniet u bij de laatste sessie een korting van 10% op het volledige traject, bestaande uit zeven sessies van telkens anderhalf uur. Dit traject en kortingsaanbod is een jaar geldig startende op de datum van het intakegesprek. Bij het laattijdig of niet voltooien van dit traject vervalt het recht op de korting en kunnen reeds gepresteerde uren niet gerecupereerd worden.

Bij wanbetaling blijft het volledige bedrag verschuldigd en treedt er bijkomend een boeteclausule van 10% in werking met een bijkomende intrestkost van 1% op het totaalbedrag per maand die overschreden wordt.

Annulering

Vastgelegde afspraken kunnen door de deelnemer schriftelijk per e-mail of brief tot 24 u op voorhand kosteloos geannuleerd of naar een andere datum verplaatst worden. Bij een latere of geen afmelding, zal de sessie alsnog aangerekend worden.

U staat zelf in voor het correct noteren en bewaren van de overeengekomen afspraken. Twijfels en vergissingen omtrent de datum en het tijdstip kunnen niet worden ingeroepen als argument voor een annulering of weigering om het werkelijke bedrag te betalen.

Koromiro behoudt zich het recht voor om de activiteit niet te laten doorgaan ingeval van overmacht. In voorkomend geval, kan de geannuleerde activiteit kosteloos verschoven worden naar een latere, overeengekomen datum.

Algemene voorwaarden voor workshops en trainingen in het kader van Inspirerende Vorming 

Inschrijving

Uw inschrijving voor het open aanbod van workshops en trainingen is geldig en definitief zodra het registratieformulier op de website ingevuld en verzonden is of vanaf het moment u een e-mail hieromtrent hebt verzonden. Bij op maat gemaakte workshops, trainingen en opdrachten is uw goedkeuring van de offerte bindend.

Betaling

Het volledige bedrag is betaalbaar binnen de vermelde termijn op de factuur. De factuur voor op maat gemaakte workshops, trainingen en opdrachten voorziet twee betalingsschijven, waarvan de eerste 25% en de tweede 75% bedraagt van het totaalbedrag conform de offerte. Al deze prijzen zijn exclusief btw en ook deze zijn betaalbaar binnen de vermelde termijn op de factuur. Gelieve steeds het factuurnummer bij uw betaling te vermelden.

Bij wanbetaling blijft het volledige bedrag verschuldigd en treedt er bijkomend een boeteclausule van 10% in werking met een bijkomende intrestkost van 1% op het totaalbedrag per maand die overschreden wordt.

Annulering

Drukfouten van prijzen, data, locatie en dergelijke in publicaties kunnen niet worden ingeroepen als argument voor een annulering of weigering om het werkelijke bedrag te betalen.

Annulering door de deelnemer is slechts mogelijk voor het open aanbod na schriftelijke melding ervan per brief of per e-mail, waarvan de ontvangst is bevestigd.

Ingeval van annulering van de inschrijving voor een inspirerende vormingsactiviteit bestaande uit maximum drie dagen, dient dit ten minste 3 weken voor de aanvang te gebeuren en is er een administratieve vergoeding verschuldigd van 50 euro (exclusief btw). Bij een latere annulering, blijft het volledige bedrag verschuldigd. De deelnemer kan eventueel voorzien in vervanging, mits betaling van een vergoeding van 50 euro (exclusief btw).

Ingeval van annulering van de inschrijving voor een inspirerende vormingsactiviteit bestaande uit minimum vier dagen, dient dit ten minste 6 weken voor de aanvang te gebeuren en is er een administratieve vergoeding verschuldigd van 85 euro (exclusief btw). Bij een latere annulering, blijft het volledige bedrag verschuldigd. De deelnemer kan eventueel voorzien in vervanging, mits betaling van een vergoeding van 85 euro (exclusief btw).

Koromiro behoudt zich het recht voor om de activiteit niet te laten doorgaan wanneer het minimum aantal deelnemers niet gehaald werd of ingeval van overmacht. In voorkomend geval, en bij het bereiken van het vereiste minimumquotum, kan de geannuleerde activiteit verschoven worden naar een latere datum. De deelnemer heeft het recht om de uitgestelde opleiding op de nieuw geplande datum te weigeren. In dat geval verbindt Koromiro zich ertoe het betaalde inschrijvingsgeld integraal terug te betalen.

Algemene voorwaarden voor workshops en trainingen in het kader van Koromiro Explorado

Koromiro (alsook Koromiro Explorado) is GEEN reisbureau. U organiseert, boekt en betaalt autonoom en rechtstreeks aan de desbetreffende reisorganisaties uw heen- en terugreis naar de geplande activiteit. U staat daarbij ook zelf in voor het in orde stellen van gewenste verzekeringen, medische vereisten en het tijdig kunnen voorleggen van de vereiste officiële documenten, geldige paspoorten en dergelijke, conform de richtlijnen van de gekozen bestemming. De samenwerking omtrent Koromiro en Koromiro Explorado betreft alleen de voorziene workshop of training.

Inschrijving

Uw inschrijving voor het open aanbod van workshops en trainingen is geldig en definitief zodra het registratieformulier op de website ingevuld en verzonden is of vanaf het moment u hieromtrent een e-mail hebt verzonden. Bij op maat gemaakte workshops, trainingen en opdrachten is uw goedkeuring van de offerte bindend.

Betaling

Het volledige bedrag is betaalbaar binnen de vermelde termijn op de factuur. De factuur voor op maat gemaakte workshops, trainingen en opdrachten voorziet twee betalingsschijven, waarvan de eerste 25% en de tweede 75% bedraagt van het totaalbedrag conform de offerte. Al deze prijzen zijn exclusief btw en ook deze zijn betaalbaar binnen de vermelde termijn op de factuur. Gelieve steeds het factuurnummer bij uw betaling te vermelden.

Bij wanbetaling blijft het volledige bedrag verschuldigd en treedt er bijkomend een boeteclausule van 10% in werking met een bijkomende intrestkost van 1% op het totaalbedrag per maand die overschreden wordt.

Annulering

Drukfouten van prijzen, data, locatie en dergelijke in publicaties kunnen niet worden ingeroepen als argument voor een annulering of weigering om het werkelijke bedrag te betalen.

Annulering door de deelnemer is slechts mogelijk voor het open aanbod en na schriftelijke melding ervan per brief of per e-mail, waarvan de ontvangst is bevestigd.

Ingeval van annulering van de inschrijving voor een Koromiro Explorado activiteit, dient dit ten minste 6 weken voor de aanvang te gebeuren en is er een administratieve vergoeding verschuldigd van 85 euro (exclusief btw). Bij een latere annulering, blijft het volledige bedrag verschuldigd. De deelnemer kan eventueel voorzien in vervanging, mits betaling van een vergoeding van 85 euro (exclusief btw).

Koromiro behoudt zich het recht voor om de activiteit niet te laten doorgaan wanneer het minimum aantal deelnemers niet gehaald werd of ingeval van overmacht. In voorkomend geval, en bij het bereiken van het vereiste minimumquotum, kan de geannuleerde activiteit verschoven worden naar een latere datum. De deelnemer heeft het recht om de uitgestelde opleiding op de nieuw geplande datum te weigeren. In dat geval verbindt Koromiro zich ertoe het betaalde inschrijvingsgeld integraal terug te betalen.