Het stimuleren van de kwaliteit in je relaties zowel privé, familiaal als professioneel, begint met een aandacht voor de kwaliteit van de relatie met jezelf.

Die momenten van verbinding en het nauwer in contact staan met jezelf kan je onder meer bewust opzoeken via hobby’s, sport, een wandeling, een meditatie, tuinieren en klussen. Ook onze vakantiemomenten en reizen kunnen de verbinding met onszelf weer een positieve boost geven.

Het creëren van tijd en momenten om jezelf te ontmoeten en onthaasten, laadt je energiepeil weer op en brengt innerlijk rust in de mogelijke chaos van je dagelijkse agenda. Het zijn de momenten waar we ons niet laten afleiden, maar waar we met onze aandacht volop hier en nu aanwezig zijn.

Hoe beter we erin lukken om met regelmaat aandacht en tijd te besteden aan zulke voedende momenten voor onszelf, hoe meer stabiliteit en evenwicht we ervaren in onze persoonlijke en relationele ontwikkeling. Hoe meer je dit oefent en herhaaldelijk toepast, hoe sneller en behendiger je wordt in het vinden van je eigen ruimte en in het maken van een fundamentele verbinding met jezelf.

Omarm het leven in al zijn aspecten

Naast een aandacht ontwikkelen voor de hedendaagse momenten kan je bovendien veel inzichten en energie halen uit een levenshouding die ontstaat vanuit een gezonde leer- en nieuwsgierigheid voor de mogelijkheden op je levenspad en wat het leven je nog allemaal te bieden heeft. Het gaat hier om een stukje onbevangenheid waarmee ook kinderen de wereld om hun heen ontdekken. Met andere woorden, laat verwachtingen los en laat je niet enkele leiden door ‘moeten’ of ‘wat hoort’. Zie het leven als een ontdekkingstocht of een avontuur. Zet je blik en je hart open voor wat nog komen kan en koester hartverwarmende momenten. Kortom omarm het leven in al zijn aspecten. Dit impliceert jezelf zonder oordeel openstellen voor je eigen talenten, mogelijkheden, grenzen, tegenslagen en leerkansen met mogelijks een potentieel dat je tot hiertoe niet of nauwelijks hebt aangesproken in je leven.

Aangezien we leven in een wereld van dualiteiten waar we zowel vreugdevolle momenten kennen als tegenslagen, leidt ons dit naar volgende belangrijke inzichten om aandacht te besteden aan de kwaliteit in relaties, ook met onszelf. Namelijk een ‘dankbaarheid’ ontwikkelen aangezien alles tijdelijk is in ons leven en ‘acceptatie’ voor al wat is.

Ontwikkel een levenshouding van dankbaarheid en waardering

Mensen vinden het belangrijk om bij een groep te horen, maar we willen ook duidelijk in contact blijven met onze eigenheid waardoor we tegelijkertijd een verbondenheid en verscheidenheid willen ervaren. Naast ruimte en tijd ervaren voor onszelf, vinden we contact met anderen dus ook belangrijk.

Een veelvoorkomende valkuil hieromtrent is dat we aspecten die we als positief ervaren, al snel vanzelfsprekend vinden en meer tijd en aandacht besteden aan datgene wat we als negatief ervaren. Het besef dat ons menselijk bestaan alsook de momenten in ons leven veranderlijk en tijdelijk zijn, nodigt ons echter uit tot meer waardering en dankbaarheid voor zowel mogelijkheden als leerkansen in het hier en nu.

Aanvaard het bestaan van hoogte- en dieptepunten in het leven

We worden bijkomend uitgenodigd tot een acceptatie van al wat is doordat het leven niet alleen uit rozengeur en maneschijn bestaat. Naast de leuke en vreugdevolle momenten kennen we ook tegenslagen in het leven. Je open en ontvankelijk openstellen voor het leven impliceert dus ook een aanvaarding dat niet alles in het leven loopt zoals je het verwacht of gehoopt had. Wat niet hoeft te betekenen dat je alles zomaar over je heen hoeft te laten komen, maar kies bewust hoe je met tegenslagen en emoties om kan gaan en hoe je op een gezonde manier je waarden, normen, mogelijkheden en grenzen kan bewaken.

Zowel diepte- als hoogtepunten maken nu eenmaal deel uit van het leven en beiden kunnen ons inzichten brengen die leiden tot een persoonlijke en relationele groei. Eigenlijk gaat het erom om te leren begrijpen dat ‘je gelukkig voelen’ momentopnames zijn in het leven die van binnenuit ontstaan en niet door de dingen om je heen. We kunnen de ervaring ervan niet eindeloos vasthouden, maar we kunnen de momenten en herinneringen ervan wel koesteren. Als we de aaneenschakeling van momentopnames kunnen zien, kunnen we ongeacht dit mogelijks een verwerkingstijd vraagt aanvaarden dat dieptepunten naast hoogtepunten ook deel uitmaken van ons leven en dat beiden weldegelijk zinvolle inzichten en ontwikkelingsprocessen op gang kunnen brengen.

Creëer een innerlijk evenwicht van waaruit begrip en waardering zich kunnen ontvouwen

Aangezien het stimuleren van de kwaliteit in je relaties begint bij jezelf, brengt ons dit naar het creëren van een innerlijk evenwicht tussen onze eigen hoogte- en dieptepunten. We willen graag allemaal vanuit onze talenten en mogelijkheden de beste versie van onszelf laten zien maar we kunnen ook leren uit onze tekortkomingen. Hieruit kan meer begrip ontstaan over onszelf en anderen waardoor we meer eenheid kunnen ervaren in onszelf en in relatie met anderen. Die eenheid betekent niet dat alles perfect dient te verlopen en dat altijd op eenzelfde golflengte dient te zitten. Maar het wil wel zeggen dat je geen enkel deel van jezelf en de ander uitsluit, waaruit begrip en waardering zich verder kunnen ontvouwen.

Door meer bewustwording te ontwikkelen over je denkstijlen, attitudes, communicatiestijl, waarden en normen leer je steeds efficiënter om te gaan met verscheidenen levensaspecten. Op deze manier kan je richting, vorm en betekenis aan je leven geven. Je stimuleert daarmee de kwaliteitsbeleving in je leven en je optimaliseert de kwaliteit in je relaties.

Wens je hiervoor een klankbord aan te spreken of zou je hieromtrent hulp en ondersteuning kunnen gebruiken? Dan kan je hiermee aan de slag gaan via een persoonlijke, familiale of team coaching, afhankelijk van de context waarin je vraag zich afspeelt.

kwaliteitsbeleving in relaties