De kwaliteit in je relaties stimuleren, begint bij jezelf

Het stimuleren van de kwaliteit in je relaties zowel privé, familiaal als professioneel, begint met een aandacht voor de kwaliteit van de relatie met jezelf.

Die momenten van verbinding en het nauwer in contact staan met jezelf kan je onder meer bewust opzoeken via hobby’s, sport, een meditatie en klussen. Ook onze vakantiemomenten en reizen kunnen de verbinding met onszelf weer een positieve boost geven.

Maak tijd vrij om jezelf te ontmoeten en te onthaasten. Zo laad je jouw energiepeil op en breng je weer innerlijke rust in de chaos van je dagelijkse agenda. Dat zijn namelijk de momenten waar we ons niet laten afleiden, maar waar we met onze aandacht volop hier en nu aanwezig zijn.

Hoe beter we erin lukken om regelmatig aandacht en tijd te besteden aan voedende momenten voor onszelf, hoe meer stabiliteit en evenwicht we ervaren in onze persoonlijke en relationele ontwikkeling. Hoe meer je dit oefent, hoe sneller en behendiger je wordt in het vinden van je eigen ruimte. Zo maak je ook een diepere verbinding met jezelf.

De kwaliteit in je relaties stimuleren, begint bij jezelf

Omarm het leven in al zijn aspecten

De aandacht voor hedendaagse momenten brengt je inzichten en energie om met het leven om te gaan. Vanuit een gezonde leer- en nieuwsgierigheid ontdek je de mogelijkheden op je levenspad. Het gaat hier om een stukje onbevangenheid waarmee ook kinderen de wereld om hun heen ontdekken. Met andere woorden, laat verwachtingen los en laat je niet alleen leiden door ‘moeten’ of ‘wat hoort’. Zie het leven als een ontdekkingstocht of een avontuur. Zet je blik en je hart open voor wat nog komt en koester hartverwarmende momenten. Kortom omarm het leven in al zijn aspecten. Dit betekent dat je jezelf zonder oordeel openstelt voor je eigen talenten, mogelijkheden, grenzen, tegenslagen en leerkansen. Mogelijks ontdek je een potentieel dat je tot hiertoe niet of nauwelijks hebt aangesproken in je leven.

Aangezien we leven in een wereld van dualiteiten waar we zowel vreugdevolle momenten kennen als tegenslagen, leidt ons dit naar volgende belangrijke inzichten om aandacht te besteden aan de kwaliteit in relaties, ook met onszelf. Namelijk een ‘dankbaarheid’ ontwikkelen, aangezien alles tijdelijk is in ons leven en ‘acceptatie’ voor al wat is.

Ontwikkel een levenshouding van dankbaarheid en waardering

Mensen horen graag bij een groep, maar daarnaast willen we ook duidelijk in contact blijven met onze eigenheid waardoor we tegelijkertijd een verbondenheid en verscheidenheid ervaren. Naast ruimte en tijd voor onszelf, vinden we contact met anderen ook belangrijk.

Een veelvoorkomende valkuil is dat we aspecten die we als positief ervaren al snel vanzelfsprekend vinden en daardoor meer tijd en aandacht besteden aan het negatieve. Het besef dat ons menselijk bestaan en de momenten in ons leven veranderlijk en tijdelijk zijn, nodigt ons uit tot meer waardering voor de mogelijkheden en leerkansen.

Aanvaard het bestaan van hoogte- en dieptepunten in het leven

We worden bijkomend uitgenodigd tot het aanvaarden van al wat is doordat het leven niet alleen uit rozengeur en maneschijn bestaat. Naast de leuke en vreugdevolle momenten kennen we ook tegenslagen. Je ontvankelijk openstellen voor het leven betekent dus ook aanvaarden dat niet alles in het leven loopt zoals je het verwacht of gehoopt had. Wat niet hoeft te betekenen dat je alles zomaar over je heen hoeft te laten komen. Kies bewust hoe je met tegenslagen en emoties omgaat en hoe je op een gezonde manier je waarden, normen, mogelijkheden en grenzen bewaakt.

Zowel diepte- als hoogtepunten maken nu eenmaal deel uit van het leven en beiden brengen ons inzichten die leiden tot een persoonlijke en relationele groei. Het gaat om het leren begrijpen dat ‘je gelukkig voelen’ momentopnames zijn in het leven die van binnenuit ontstaan en niet door de dingen om je heen. We kunnen die ervaring niet eindeloos vasthouden, maar we kunnen de momenten en herinneringen ervan wel koesteren. Als we de aaneenschakeling van momentopnames zien, kunnen we aanvaarden dat dieptepunten naast hoogtepunten ook deel uitmaken van ons leven. Beiden brengen zinvolle inzichten en ontwikkelingsprocessen op gang.

Creëer een innerlijk evenwicht waaruit begrip en waardering zich kunnen ontvouwen

Aangezien het stimuleren van de kwaliteit in je relaties bij jezelf begint, brengt ons dit naar het creëren van een innerlijk evenwicht tussen onze eigen hoogte- en dieptepunten. We willen graag allemaal vanuit onze talenten en mogelijkheden de beste versie van onszelf laten zien, maar we kunnen ook leren uit onze tekortkomingen. Hieruit ontstaat meer begrip over onszelf en anderen waardoor we meer eenheid ervaren. Dat betekent niet dat alles perfect moet verlopen en dat we altijd op eenzelfde golflengte moeten zitten. Dit wil wel zeggen dat je geen enkel deel van jezelf en de ander uitsluit, waardoor wederzijds begrip en waardering versterkt wordt.

Door meer bewustwording te ontwikkelen over je waarden, denkstijlen en gedrag leer je steeds efficiënter om te gaan met verschillende levensaspecten. Op deze manier kan je richting, vorm en betekenis geven aan je leven. Je stimuleert daarmee de kwaliteitsbeleving in je leven en je optimaliseert de kwaliteit in je relaties.

Ben je op zoek naar een klankbord of heb je hieromtrent nood aan hulp en ondersteuning? Contacteer dan Koromiro over persoonlijke, familiale of team coaching.