Relatieonderzoek is zinvol, omdat niet alle crisissen tot een scheiding hoeven te leiden

Misschien herken je het wel spanningen en conflicten die ontstaan in je relatie net op het moment dat er voor iedereen een drukte heerst rond opgroeiende kinderen, het werk en ondertussen zijn jullie ook nog bezig met een bouw of verbouwing. Het ene moment heb je behoefte aan het bespreken en overleggen van enkele zaken, het andere moment verlang je gewoon naar rust, terwijl je partner er anders over denkt. Wanneer conflictsituaties te lang aanslepen, de energie uit de relatie verdwijnt en dat de ruzies onoverkomelijk worden, is het zinvol om aan relatieonderzoek te doen, omdat niet alle crisissen in een relatie tot een scheiding hoeven te leiden. Niet elk koppel kiest voor een breuk en scheidingsbemiddeling. Sommigen kiezen ervoor om hun relatie aan onderzoek te onderwerpen en samen met een relatie- en communicatiecoach door hun probleemperiode door te groeien.

Relatieonderzoek is zinvol, omdat niet alle crisissen tot een scheiding hoeven te leiden - Koromiro

Verschillende behoeften op drukke en stressvolle momenten

Wanneer de behoeften tussen beiden partners verschillend zijn, ontstaan er discussies over zowel de aspecten die jullie aandacht vragen als over elkaars gedrag dat dan niet aansluit op het verlangen van het moment. Een voorbeeld hiervan kan zijn dat de ene persoon de verbouwing van de badkamer wil bespreken, terwijl de andere alleen oor en oog heeft voor nieuwsberichten op de gsm. Het gevolg hiervan is dat die ene persoon zich niet gehoord en gezien voelt, wat tot irritatie leidt. En dan hebben we het nog niet over externe en onverwachte aspecten die nog meer bekommernis kunnen brengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ziekte, onzekerheid op het werk of ontslag en de huidige pandemie met bijhorende maatregelen, die ook extra druk leggen op het gezinsleven.

Wanneer stressvolle en frustrerende situatie zich vaak voordoen, wordt bij beide partners het gemis van het contact zoals het vroeger was steeds groter. Op zo’n groeiende afstandelijkheid tussen partners zijn zowel felle verbale reacties mogelijk als reacties in de vorm van passiviteit en zich terugtrekken of letterlijk het thuis zijn meer en meer ontvluchten. Niet alle relatiecrisissen hoeven echter tot een breuk te leiden, omdat in veel situaties er onderliggend nog steeds een gevoel van liefde aanwezig is voor elkaar. Dit wordt gemaskeerd door ruzies, maar aan de basis ligt een wederzijds verlangen van gezien en gehoord worden.

Relatieonderzoek brengt verlangens en behoeften in kaart

Door het relatieonderzoek krijgen jullie een duidelijk overzicht van de wensen, verlangens en behoeften die op dit moment belangrijk zijn. Er ontstaat meer bewustzijn over jezelf en de ander. Door deze inzichten kunnen jullie in gesprek gaan. De relatie- en communicatie coach kan als objectieve aanwezige jullie begeleiden in het helder en positief vertalen van je behoeften. Deze manier van communiceren zorgt ervoor dat jullie beter kunnen afstemmen op elkaar en vanuit verbinding samen op zoek gaan naar mogelijkheden om met jullie behoeften en de actuele situaties thuis om te gaan.

Tijd nemen voor relatieversterkende elementen

Relatieonderzoek schept een duidelijk en geborgen kader om met elkaar op een dieper niveau in gesprek te gaan. Door tijd te nemen voor een aantal relatieversterkende elementen creëer je ook meer diepgang in jullie relatie.

Wat zijn die relatieversterkende elementen?

  • Door de inzichten die jullie verzamelen tijdens het relatie-onderzoek ontdek je meer over je eigen functioneren en dat van de ander, er ontstaat een groei aan zelfrespect en respect voor elkaar. Laat dat nu net belangrijke ondersteunende pilaren zijn van de koepel van jullie relatie.
  • Het duidelijk leren praten over je wensen en verlangens, als het positief vertalen van je behoeften, zorgt voor een eerlijke en open communicatie. Hierdoor kan je als partners beter op elkaar afstemmen en samen concrete doelen formuleren om situaties aan te pakken.
  • Tijd nemen om te luisteren naar elkaar en op een respectvolle manier in gesprek te gaan met elkaar, leidt ook tot inzichten die verklaren waarom iemand op een bepaalde manier reageert. Hierdoor ontstaat wederzijds begrip en mededogen, wat de mogelijkheid vergroot om dingen te accepteren zoals ze zijn op dit moment. Deze aanvaarding is ook belangrijk bij externe elementen die het gezinsleven belasten, aangezien jullie er zelf niet volledig vat op hebben en er creatief mee hebben leren om te gaan. Acceptatie is een sleutel die rust en ruimte brengt.
  • Wanneer jullie samen aspecten van jezelf, de ander, jullie relatie en de actuele situatie in een overzichtelijke kaart gieten, groeit de bereidheid tot verbinding waarin het voor elk van jullie duidelijk is waar iedereen verantwoordelijkheid in kan nemen.

Relatieonderzoek is zinvol om weer en beter op elkaar af te stemmen. Hierdoor nemen jullie beiden een actieve en constructieve rol op in het versterken van jullie relatie. Je eigen geluk, gevoel van welzijn en rust dat je zo belangrijk vindt om te ervaren in jullie relatie is hierdoor niet meer afhankelijk van de aanwezigheid of het gedrag van je partner. Op deze basis kan je een evenwichtige relatie uitbouwen.

Zit je op dit moment in een stressvolle gezinssituatie, ebt de energie weg uit jullie relatie en stijgen de momenten van frustratie en conflict? Voel je onderliggend dat je voorkeur eerder naar coaching in plaats van bemiddeling gaat? Neem dan hier contact op om te ontdekken wat relatie- en communicatiecoaching voor jullie concreet kan betekenen.