Communicatietips ter ondersteuning van je bemiddelingsgesprek

Denken jullie aan bemiddeling of ligt de datum voor de eerste sessie al vast en lijkt het jullie best wel spannend?

Wat bemiddeling zo bijzonder maakt, is dat de oplossing niet extern wordt opgelegd en er ruimte wordt geschonken aan de uniekheid van jullie situatie. Je neemt dus actief deel aan het zoeken van een oplossing en geven er bovendien samen vorm aan.

Willen jullie pijnlijke en confronterende situaties ombuigen naar een constructieve communicatie uitwisseling? Naast de begeleidende expertise van de bemiddelaar kunnen jullie rekening houden met volgende tips. Op deze manier dragen jullie ook zelf bij aan een heldere en positieve communicatiestijl die jullie bemiddelingsgesprek op een opbouwende manier ondersteunt.

Communicatietips ter ondersteuning van je bemiddelingsgesprek

1. Spreek vanuit jezelf

Wanneer je probeert in te vullen voor een ander, is de kans groot dat je niet correct weergeeft wat de ander precies bedoelt. Hierdoor versterken jullie elkaars gevoel van onbegrip. Dit leidt tot ongeduld en irritatie als dit meermaals ervaren wordt.

Soms is het als leek nodig om extra informatie in te winnen bij een externe deskundige, zoals bijvoorbeeld een notaris. Hierdoor verkrijg je een optimaal beeld van alle belangrijke aspecten gerelateerd aan het geschil om jouw belangen en behoeften erin af te toetsen. Objectief en professioneel advies inwinnen over een specifiek gegeven is echter iets anders dan de inmenging van een achterban.

Het is menselijk dat wanneer een conflict onze aandacht vraagt, er geventileerd wordt in de familiale of sociale kring. Hoewel een luisterend oor meestal voldoende is, ligt het toch ook in de aard van de mens om goed bedoeld advies te geven of om een extra mening te verkondigen over de kwestie en de betrokkenen. We noemen dit de achterban.

Deze achterban kan je een steunend en versterkend gevoel geven om tijdens het bemiddelingsgesprek voor je eigen belangen en behoeften op te komen, maar de inhoudelijke diversiteit in opinies zaait dan weer verwarring. Zeker als je probeert om met al deze meningen rekening te houden en eraan tegemoet wil komen. Dit geeft echter geen garantie dat deze meningen en adviezen ook daadwerkelijk op een constructieve manier aansluiten met jouw dieperliggende behoeften en wensen.

Hoe meer meningen, hoe moeilijker het wordt om op een duidelijke manier in contact te blijven met jezelf en om jouw belangen op een heldere manier aan de ander te communiceren. Let op voor de valkuil om tijdens je bemiddelingsgesprek stem te geven aan een achterban die de kwestie complexer maakt. Blijf in contact met jezelf en geef je eigen behoeften en wensen aan. Vertel daarbij je achterliggende drijfveren, redenen en waarden.

2. Vraag verduidelijking over non-verbaal gedrag

Bewust en onbewust besteden mensen aandacht aan zowel de verbale als non-verbale communicatie. We denken soms door de band in het verleden te weten wat de ander ermee bedoelt, maar dit is geen feilloos parcours. Er wordt namelijk gekeken vanuit een persoonlijke bril.

Zijn er non-verbale aspecten die je afleiden of ergeren tijdens de bemiddelingssessie? Hou het dan bij de observatie van het gedrag, de mimiek en de lichaamshouding en benoem wat je waarneemt. Vraag aan de ander de betekenis ervan en ga niet vrij interpreteren. Er kan ook een verschil zijn tussen iemands mening, gevoel en gedrag.

Een geeuw hoeft bijvoorbeeld niet per se een uiting te zijn van desinteresse of gebrek aan respect, maar kan het gevolg zijn van een externe factor die daadwerkelijk leidt tot fysieke moeheid.

Zeker op momenten van irritatie wordt de perceptie van non-verbaal gedrag al snel subjectief ingekleurd en geeft dit geen garantie dat dit klopt met de boodschap die de ander wil overbrengen. Door het gedrag dat je observeert te bevragen, kunnen jullie efficiënter met elkaar afstemmen wat de mogelijke achterliggende boodschap ervan is.

3. Blijf bij het onderwerp

Het gebeurt zelden dat er tijdens een bemiddelingsgesprek maar één helder afgelijnd onderwerp aan bod komt. Meestal zijn er meerdere onderwerpen die je allemaal zo snel mogelijk wil aankaarten en ophelderen.

Van de hak op de tak springen, helpt echter niemand verder. Je boet beiden in op het overzicht en voordat je het weet, zit je in een kluwen waar je chaos en onvolledigheid ervaart. Dit leidt op den duur naar een wederzijds gevoel van onbegrip.

Soms denken mensen dat het bemiddelingstraject langer duurt door de onderwerpen één voor één aan te pakken. Het is echter een vergissing om ervan uit te gaan dat je tijd kan winnen door alles in één keer op tafel te gooien. Het is net het eindeloos blijven schakelen tussen onderwerpen dat tijd en energie vraagt.

Het bespreken van onderwerpen binnen een duidelijk kader creëert overzicht en maakt het ook mogelijk om bepaalde punten al af te vinken, zodat deze niet blijvend moeten herhaald worden in de volgende sessie.

Naast deze communicatietips kunnen jullie ook rekenen op de expertise van de bemiddelaar, die jullie als neutrale aanwezige doorheen het bemiddelingstraject leidt. Jullie krijgen zicht op het praktisch verloop van de bemiddeling en de omgangsregels, waartoe jullie je verbinden.

De bemiddelaar beschikt bovendien over de nodige kennis en vaardigheden om een gesprekskader te creëren waaraan de betrokkenen efficiënt en gelijkwaardig kunnen deelnemen. Hiervoor zal de bemiddelaar het gesprek structuren, waar nodig escalerende conflicten ontmijnen en vanuit een constructieve communicatie het traject in goede banen leiden.

Willen jullie conflictsituaties doorbreken en gevoelige thema’s bespreekbaar maken? Kom samen tot een oplossing met familiale bemiddeling of team bemiddeling. Contacteer Koromiro voor meer informatie.