Tegenwoordig kan alles duurzaam. Zowel leven, ontwikkelen als ondernemen. Er zijn meer dan genoeg voorbeelden van hoe we duurzaam kunnen zijn. Maar wat met duurzaam communiceren?

Meer en meer mensen kiezen voor een levenshouding waarbij men op zoek gaat naar bewust en zorgzaam omgaan met het milieu. Duurzaam communiceren daarentegen is voor veel mensen nog niet vanzelfsprekend, alhoewel dit aan de basis ligt voor een beter contact met elkaar.

Wat is duurzaam communiceren en waarom is het zo belangrijk?

Duurzaam communiceren betekent meer dan iets vertellen en luisteren naar elkaar. Het gaat over respectvol delen om samen te creëren en een gemeenschappelijke betekenis te geven aan de communicatie.

Het gevolg hiervan is dat we onszelf en anderen de kans geven om onze blik te verruimen, elkaar beter te leren kennen en voldoening te halen uit een diepere verbinding en communicatie.

Vijf tips die een duurzame communicatie ondersteunen

1. Met open mind aanwezig zijn, niet oordelen

Vanaf het eerste moment dat we al iets vinden over een persoon, thema of situatie zorgt dit ervoor dat we slechts met beperkte filters gaan luisteren naar de ander. Dit heeft als gevolg dat we geen aandacht meer hebben voor de hele boodschap, maar dat we selectief stukjes oppikken.

Als we daarentegen een bereidheid tonen om met open mind deel te nemen aan de communicatie, dan geven we onszelf en de ander de kans om zoveel mogelijk uit het gesprek te halen.

2. Aandacht en respect voor de ander

‘Aandacht en respect hebben voor’, staat los van het feit of je het er al dan niet mee eens bent.

Hier gaat aandacht en respect over het bewust aanwezig zijn in het moment en je openstellen voor de beleving ervan door een bereidheid om te luisteren naar de ander.

We kennen momenten waar we onze communicatie mogelijks deels voorbereiden en bewust doelgericht met anderen in gesprek gaan, zoals bijvoorbeeld tijdens een vergadering met onze collega’s. Daarnaast zijn er ook momenten waarop we niet bewust een gespreksonderwerp voor ogen houden en de communicatie zeer breed en gevarieerd kan zijn, zoals een leuke babbel met vrienden die spontaan ontstaat op een zonnig terras.

In beide situaties blijft het echter belangrijk om aandacht en respect te hebben voor de anderen en voor het verhaal dat ze brengen. Het is net die respectvolle aandacht dat maakt dat de communicatie door alle deelgenoten als betekenisvol en verdiepend wordt ervaren.

3. Tijd en Ruimte nemen

Alles is in beweging en kent een evolutie. Niet enkel de mens, maar ook het leven en onze levenservaringen. Door onze groeiende levenswijsheid veranderen zowel onze manier van communiceren als onze meningen.

Om een duurzame verbinding en communicatie met anderen te behouden, is het dan ook belangrijk om een bereidheid te tonen om deze relaties te onderhouden en open te staan voor deze veranderingen.

4. Ken je rol/taak binnen de communicatie en ook die van de anderen

Hoe duidelijker ieders rol en taak is binnen de context van het gesprek, hoe doelgerichter en efficiënter elk persoon kan deelnemen. Dit betekent ook dat mensen oprecht aanwezig kunnen zijn in het moment. Hierdoor stijgt de kwaliteitsbeleving van de communicatie en de verbinding.

Deze rol en taak kunnen vooraf duidelijk en al dan niet in overleg bepaald zijn, wat veelal gebeurt in professionele context. Maar wij kunnen ook bij onverwachte situaties deels bewust, mogelijks ook onbewust rollen en taken opnemen die ondersteunend, zinvol en efficiënt zijn binnen het moment. Denk bijvoorbeeld aan iemand die je na langere tijd terug ontmoet en die een verhaal deelt rond verlies en verdriet. Vrijwel onmiddellijk stellen de meeste mensen zich spontaan luisterend en troostend op.

5. Er is altijd communicatie

Communicatie bestaat zowel uit verbale als non-verbale aspecten.  Bij dit laatste denken we bijvoorbeeld aan stemvolume, intonatie en lichaamstaal. Ook het uitblijven van woorden, signalen of gedrag binnen een bepaalde context is een vorm van non-verbale communicatie.

Non-verbale communicatie geeft vaak de doorslag in betekenis en mensen gaan hier onbewust vaker op reageren, denk bijvoorbeeld maar aan het effect als iemand die zegt dat hij of zij niet boos is, maar wel kwaad kijkt.  

Hoe beter de verbale en non-verbale communicatie overeenkomen, hoe meer vertrouwen, duidelijkheid en verbinding men ervaart. In het andere geval ontstaan er spanningen en verwarringen die kunnen leiden tot wantrouwen.

Duurzaam communiceren, kan je dat leren?

Duurzaam communiceren kan je zeker leren en blijvend verder ontwikkelen. Gezien de razendsnelle groei van onze moderne communicatiemogelijkheden is het belangrijk om bewust en respectvol om te gaan met onze relaties. Begrip tonen en open-minded zijn, zijn hierin twee heel belangrijk aspecten aangezien meningen en visies delen alsmaar gemakkelijker wordt met sociale media.

De vijf tips hierboven brengen je alvast op weg, maar om dit allemaal te kunnen, is het ook belangrijk jezelf goed te kennen met je mogelijkheden en je valkuilen.

Koromiro biedt hiervoor zowel individuele als familiale coaching en workshops aan.