En toen stond de wereld op zijn kop

Het Corona-tijdperk doet onze maatschappelijke structuur als een kaartenhuisje in elkaar zakken en brengt ons terug naar een bewustwording rond onze essentiële behoefte aan contact en verbinding.

Handen schudden, een schouderklopje, een zoen en een knuffel waren al lang in onze dagelijkse begroetingspatronen ingeburgerd. Nu moeten we deze gewoontes opeens achterwege laten in functie van onze gezondheid. We worden uitgenodigd om creatief om te gaan met onze behoefte aan verbinding en meer dan ooit vormt onze communicatie hierin een belangrijke sleutel.

Leve onze digitale alsook onze nostalgische mogelijkheden

Sociale media, mails, chatten, Skype en dergelijke tools maken het mogelijk om online met elkaar in gesprek te gaan. Brieven schrijven, kaartjes en tekeningen sturen, wie kon voor kort bedenken dat we deze nostalgische communicatiemogelijkheden weer in het leven zouden roepen?

Bij visuele ondersteuning blijft onze non-verbale communicatie een ondersteuning bieden aan onze verbale boodschappen. Onze schriftelijk gedeelde berichten kunnen in deze isolerende tijden gerust wat opgesmukt worden om ook onze kwaliteitsbeleving in hedendaagse contacten te voeden:

Tip 1: Communiceer eerlijk en duidelijk

Of het nu gaat over goed of vervelend nieuws, het delen van een eerlijke en duidelijke boodschap brengt geruststelling. Als blijkt dat het gaat om een vraag naar actie, brainstormen of oplossingsgericht te werk gaan, dan geef je je naasten op deze manier de kans om deelgenoot te worden van een gemeenschappelijk doel en samen aan de slag te gaan. Mensen kans geven op een gemeenschappelijke betrokkenheid versterkt het gevoel van samen zijn, zelfs op afstand.

Tip 2: Deel je gevoelens, indrukken en behoeften

Inhoudelijk praktische boodschappen delen zijn nog steeds nuttig om duidelijke afspraken te kunnen maken met elkaar. Maar wist je dat ook bij wezenlijke ontmoetingen het non-verbale aspect van onze communicatie een belangrijke bijdrage levert in het tot stand brengen van openheid en vertrouwen? In schriftelijke boodschappen kunnen we dit doen door eerlijk onze gevoelens, indrukken en behoeften te communiceren.

Om dit op een constructieve manier te doen, zonder anderen het gevoel te geven van een mogelijk verwijt of aanval, kan je erop letten om steeds te praten uit de ik-vorm. Ik voel me, ik heb de indruk dat, ik voel een behoefte aan, ik heb nood aan, …

Merk je dat er iets niet duidelijk is in de communicatie of vragen oproept, vraag er dan gewoon naar. Bijvoorbeeld “Heb je het ook zo druk gehad de afgelopen week?.

In deze hectische tijden doet iedereen zijn best om zich te herorganiseren en dat kan wel eens als effect hebben dat je elkaar minder snel ziet of hoort dan vroeger. Je kan dit spijtig vinden en ook zo openlijk communiceren. “Ik heb je gemist en ik vind het fijn om even je stem te horen” klinkt in ieder geval anders dan bijvoorbeeld “Je bent me vergeten zeker?” Het eerste geeft de eerlijke essentie van je boodschap weer en nodigt uit tot een constructief gesprek en verbinding. Het tweede zal eerder weerstand en afstand oproepen.

Tip 3: Een luisterend oor doet wonderen

Wanneer je van iemand een vervelende of gevoelige boodschap ontvangt, hoeft dit niet te betekenen dat je plots als adviseur of therapeut aan de slag moet gaan en het probleem van anderen moet oplossen. Een luisterend oor bieden, kan oprecht al een wereld van verschil maken. En ook hier brengt een eerlijke communicatie de nodige erkenning en geruststelling omtrent het feit dat iemand er niet alleen voor staat, zelf bij een boodschap als “ik kan je hier niet direct mee helpen, maar ik ben er voor je”.

Tip 4: Gebruik nu maar veelvuldig die emojis

Het delen van onze gevoelens draagt bij tot het ervaren van congruentie tussen onze verbale en non-verbale communicatie. Het geeft vertrouwen en nodigt uit tot een diepere waarneming van contact voelen met elkaar. Op afstand kunnen emojis je boodschap aanvullen en ondersteunen. Dit maakt je communicatie rijker en versterkt de onderlinge toon. Zo de kans groter dat jouw bericht ontvangen wordt zoals jij het bedoelt.

Tip 5: Humor creëert verbinding en heft spanning op

Hoe raar ook, in crisissituaties heeft humor al meermaals een belangrijke dienst bewezen in het creëren van verbinding en het doorbreken van spanningsvelden. Het helpt ons ook om met momenten zaken te relativeren en wat meer licht en zuurstof te brengen.  Je hoeft hiervoor geen professioneel stand-up comedian te zijn. Af en toe een kwinkslag aan het leven toevoegen, hoe absurd of hilarisch ook geeft toch weer even een andere smaak aan het leven.

Fijn alvast om te zien hoe snel solidariteit groeit in de actuele omstandigheden en mensen ook oog hebben voor die eenzame buur. Mochten er toch mensen zijn die naast hun vertrouwd netwerk toch nog behoefte hebben aan professionele ondersteuning, kunnen ook online en telefonisch terecht in het Koromiro Huis. De dienstverlening omtrent coaching, counseling, consultancy en bemiddeling blijft actief.