Ondernemen na Corona: vastroesten in het vertrouwde systeem of in vertrouwen doorgroeien naar een nieuwe fase?

De versoepelingen van de Coronamaatregelen zijn ingezet en steeds meer bedrijven openen voorzichtig hun deuren. Stapsgewijs worden dienstverleningen en producties weer geactiveerd. De impact van de voorbije maanden zal zich steeds meer laten zien naarmate ons maatschappelijk en economisch leven weer in versnelling gaat. Die impact beperkt zich echter niet alleen tot de economische en financiële aspecten, maar is ook waarneembaar op mentaal, relationeel en emotioneel vlak.

Organisaties moesten abrupt de deuren sluiten en mensen hun werkplek ontzeggen. Sommigen kunnen van thuis uit verder werken, maar lang niet iedereen. De technische werkloosheid groeide razendsnel. Oftewel zagen mensen hierdoor hun kans op een definitief werkcontract aan hun neus voorbij gaan of kregen ze daadwerkelijk hun ontslag. Ook ondernemers werden op diverse vlakken geconfronteerd met ernstige hindernissen en doorlopende onkosten met als resultaat dat ze vestigingen sluiten of met bloedend hart de witte handdoek in de ring gooien.

Mensen voelen zich overvallen en de situatie brengt ook voor de nabije toekomst nog heel wat chaos en onzekerheid met zich mee, want lang niet iedereen kwam in aanmerking om van een premie te genieten. Bovendien hebben sommigen hun baas, werknemer of collega in het ziekenhuisbed weten belanden of hebben mensen dierbaren verloren tijdens deze crisisperiode, al dan niet door Corona.

De ervaring van de voorbije maanden laat niemand onberoerd en roept ook in de context van ondernemerschap enkele belangrijke vragen op. Zal alles op termijn terugkeren naar de vertrouwde gang van zaken? Of zullen er toch fundamentele verschillen zijn? En de hamvraag: ‘Moeten en kunnen we ons voorbereiden op een gelijkaardige crisissituatie in de toekomst?’

Pasklare antwoorden zijn er niet omdat dit gaat over een ontwikkelingsproces waarin we al doende zullen moeten meegroeien.

Wat na Corona?

Om uiteindelijk weer succes te genereren binnen een organisatie moeten we streven naar een evenwicht waarin we de werkzaamheden hervatten en tegelijkertijd de plotse klappen verwerken. Om een gelijkaardige crisis in de toekomst beter op te vangen, zullen we dit nu aandachtig moeten voorbereiden. De zorg voor elk betrokken individu en het team is hierin een eerste belangrijke stap om opnieuw wederzijds vertrouwen op te bouwen en een fundament uit te zetten. Ondanks al onze moderne technologie blijft de belangrijkheid van het contact en de communicatie tussen mensen fundamenteel voor de werking van een organisatie. Hoe sneller het voor iedereen duidelijk is in welke richting er wordt uitgegaan, hoe efficiënter er kan samengewerkt worden. Het is dus belangrijk om veranderingen helder te communiceren aan het team.

Als er alvast één ding is waartoe het Coronavirus ons uitnodigt, is het om meer aandacht te hebben voor onze medemens en de menselijkheid in de structuren waarop we ons leven uitbouwen. Wil je ondanks een crisis ontwikkelingsgericht en duurzaam ondernemen? Dan zal je de nodige aandacht moeten besteden aan de mensen in de organisatie en de externen die erbij betrokken zijn.

Mensgericht ondernemen en communiceren

Ondanks een eerste impuls om met alle hens aan dek ervoor te gaan, wordt het effect en de weerbots van een crisis pas duidelijk op het moment dat er terug meer ontspanning mogelijk is. Ook binnen de context van een organisatie is het belangrijk dat mensen kunnen bekomen en ventileren. Met het oog op een nieuwe toekomst is het belangrijk dat belemmerende emoties zoals onzekerheid, verdriet en boosheid plaats maken voor een open geest. Zodat we vanuit rust en vertrouwen een optimaal potentieel kunnen aanspreken om te innoveren.

Hieruit ontstaan mogelijke interne vernieuwingen op gebied van de omgangsvormen met elkaar en ondernemerschap, die ook duidelijk gecommuniceerd moeten worden aan externe medewerkers en partners. Hoe meer helderheid in de communicatie en het contact, hoe stabieler het fundament om op samen te werken. Het vermijden van onderhuidse spanningen en onzekerheden brengen escalaties met zich mee die leiden tot al dan niet uitgesproken conflictsituaties.

Ontwikkelingsgericht ondernemen

Een crisissituatie vraagt ook om kritisch te durven kijken naar wat nog efficiënt en doeltreffend is in de nieuwe situatie en wat dient losgelaten te worden. Daarnaast nodigt dit ook uit om flexibel om te gaan met het bestaand potentieel van talent binnen de organisatie afgestemd op de vernieuwde situatie. Zo staan organisaties mogelijks voor een vernieuwing in het neerzetten van richtlijnen, omgang, dienstverlening en productie. Dit heeft als effect dat online- en thuiswerken meer ingeburgerd blijft naast het fysiek gaan werken. Dit betekent ook een gedeeltelijke of volledige herorganisatie van functies, rollen en taken. Aspecten waarin we vroeger geloofden en die doeltreffend waren in de vertrouwde situatie krijgen nu een nieuwe jas aangemeten.

Duurzaam ondernemen

Organisaties die duurzaam ondernemen stimuleren hun teamleiders om zorgzaam om te gaan met de talenten van hun werknemers. Zowel de organisatie, het team als elke betrokken individu is gebaat bij een gezonde ontwikkeling van talent. Het is daarbij belangrijk om een context te creëren waarin deze talenten optimaal kunnen ingezet worden. Collega’s die gewaardeerd worden en talenten die gestimuleerd worden, zullen beter renderen. Het zijn gemotiveerde en loyale werknemers die het team versterken.

Vernieuwend en ontwikkelingsgericht durven kijken binnen een professionele context leidt tot duurzaam ondernemen. Door hierbij aandacht te schenken aan ieders authentiek leider- en ondernemerschap bouw je aan een sterk fundament voor de onderneming. Zowel de corebusiness als de relationele en communicatieve aspecten zijn onlosmakend met elkaar verbonden en verdienen de nodige aandacht.

Er is heel wat werk aan de winkel en iedereen zal de handen eraan vol hebben. Zoals ik al aangaf, ligt de sleutel bij de mensen in het team en de organisatie om dit alles in goede banen te leiden. Wil je mensgericht leren ondernemen en de communicatie naar en met je team versterken? Contacteer Koromiro voor meer informatie over teamcoaching, conflicthantering en bemiddeling.